Happy One Premier
Đang ở, sử dụng
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Giá bán
1,5 tỷ - 3,5 tỷ
Giá thuê
8 - 25 tr/tháng